İnovasyon(Yenilik) Nedir?

“İnovasyon, var olan fikirlerin üzerine inşa edilen yeni yorumlamalardır”.

İnovasyon kavramı, esas olarak uygulamanıza bağlı olarak oldukça çeşitlidir. Kişisel olarak inovasyonun yeni fikirlerin başarılı bir şekilde kullanılması olduğuna inanıyorum. Örneğin, şirketlerin başarısı, artan gelirler, yeni pazarlara erişim, artan kâr marjları ve diğer menfaatler anlamına geliyor.

Yenilik yapmanın farklı olasılıkları arasında ürün veya süreç yenilikleriyle ilgili olanlar teknolojik yenilikler olarak bilinir. Diğer yenilik türleri, yeni pazarlar, yeni iş modelleri, yeni süreçler ve örgütsel yöntemlerle ilgili olabilir. Veya yeni tedarik kaynakları.

İnsanlar genellikle inovasyon ve yenilik süreçlerini, bu konuyla ilgili sürekli iyileştirme ve süreçlerle karıştırmaktadır. Bir yeniliğin bu şekilde nitelendirilebilmesi için fiyat yapısında, pazar payında, şirketin gelirinde vb. Önemli bir etkiye neden olmalı.

Sürekli iyileştirmeler genellikle orta ila uzun vadede rekabet avantajı yaratamaz ancak maliyet açısından ürünlerin rekabet gücünü koruyabiliyorlar.

Inovasyon Türleri
Yeniliğin farklı biçimleri çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir.

Ürün İnovasyonu:
Ürünün tüketiciler tarafından nasıl fark edildiğini ve ürün özelliklerinde meydana gelen değişiklikleri konu alır.
Örnek: “manuel” şanzımana göre otomatik şanzımanlı otomobil.

Süreç İnovasyonu:
Ürün veya hizmet üretim süreciyle ilgili değişiklikler içerir. Nihai ürün üzerinde mutlaka bir etkisi yoktur, ancak genel olarak verimliliği arttıran ve maliyetleri düşüren üretim sürecinde fayda sağlar.
Örnek: robotlar tarafından üretilen otomobillere göre insan işçileri tarafından üretilen otomobil.

İş Modelinde İnovasyon:
Ürün veya hizmetin piyasaya sunulma şekli anlamına gelen iş modelin de ki değişikliklerden oluşur. Ürünün içindeki veya üretim sürecinden pazara sunulduğu şekline kadar olan değişiklikleri ima etmez.

Artan İnovasyon:
Ürünlerin veya ürün serilerinin küçük ancak sürekli iyileştirmelerini kapsıyor. Genellikle, tüketicinin fark ettiği faydalar da ki küçük gelişmeleri temsil eder ve iş modelini veya ürünün tüketim şeklini önemli ölçüde değiştirmez.
Örnek: CD kapasitesinin iki katına çıkartılması, iki kat daha fazla parça depolanması.

Radikal İnovasyon:
Bu, ürünün veya hizmetin tüketilme biçimindeki köklü bir değişikliği temsil eder. Genellikle, mevcut iş modelini değiştiren pazar segmentine yeni bir paradigma getirir.
Örnek: müzik CD’sinin MP3 uzantılı dijital dosyalara dönüşümü.

İnovasyon ile ilgili yazılarım devam edecek. Bir sonra ki yazım da nasıl inovatif düşünülür? konusundan bahsedeceğim.

2 Yorumlar

  1. Görkem CAN

    14 Mart 2017 at 14:25

    NE güzel bir yazı tebrik ederim başarılarınızın devamını dilerim.

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.